Categorized as: Yoga

Gunilla Palm

Här får du hjälp med att finna både din styrka och lugnet på yogaklasserna.

Linda Karlsten

”Tänk inte, bara gör”, sväng på höfterna på en step eller känn in lugnet på yoga.